Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı LinklerMiraç Akdeniz Sayın denetmenlerim. Yozgat ’ta bir kasaba okulunda kadrolu okul müdürüyüm. Okulumuzda 5 sınıf öğretmeni varken 1 öğretmenin tayini çıktı. Yerinede ücretli öğretmen verilmedi. 2. ve 3. sınıfı birleştirmek zorunda kaldık. Eğitim açısından verim fazla olmuyor. Ben okul müdürü olarak sınıfa, derse girebilir miyim? Branşım sınıf öğretmeni. Derse girebilirsem ne yapmam gerekir? Gönüllü olarak da girebilirim. 17.03.2012

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ikinci bölümünde yer alan “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5.maddesinde;

“(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-2499/82019 sayılı Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri başlıklı yazılarında;

             “1-İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5 ’inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, bu yöneticilerden aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilmeleri mümkün olabilecektir.”

3- Gerek ilköğretim okullarında, gerekse Bakanlığımıza bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerden, görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliğine göre ders bütünlüğü bozulmaksızın alanlarında ders görevi almaları mümkün olanlara mutlaka aylık karşılığı ders görevi verilmesi gerekmektedir.”

Hususları yer almaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14/04/2009 tarih ve 36276 sayılı yazılarında;

“Bu çerçevede söz konusu yöneticilerin aylık karşılığı ders görevlerini; Bu okulların 6-8 sınıflarında ve/veya 1-5′inci sınıfların herhangi bir nedenle boş geçen derslerini okutmak suretiyle yerine getirmeleri, bu anlamda girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevini yerine getirmek üzere öğretmeni olan 1-5 ‘inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.”  açıklamasında bulunulmuştur.

 

Sınıf öğretmenleri, ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıfların derslerini aylık karşılığı okutmak zorundadırlar. Alanı sınıf öğretmenliği olan yöneticilerin, ilköğretim okullarının 6-8 sınıflarda herhangi bir nedenle boş geçen derslerini okutabilecekleri gibi, istemeleri halinde 1-5 sınıflarda da herhangi bir nedenle öğretmeni olmayan sınıfın tüm derslerine, yönetim görevlerinin bir gereği olarak yapmaları gereken toplantı, veli görüşmesi ve benzeri görevler nedeniyle ders görevlerini aksatmamak şartıyla, girebilecekleri değerlendirilmiştir. Konu hakkında il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı ile bilgi verilmesi gerekmektedir.