Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı LinklerDoğan KARACA *Okul Müdürünün emri ile mesai saatleri dışında (akşam 7 den sonra) veli toplantısı yapılabilir mi? *Hafta sonu (pazar) yapılan veli toplantısına katılmak zorunda mıdır? Katılmayan öğretmen hakkında kanuni işlem yapılabilir mi? Hafta içi her gün dersi olan ve hafta sonu cumartesi günü görevli olan bir öğretmenin görüşü alınmadan düzenlenen bir veli toplantısına katılma zorunluluğu yasal hafta tatili hakkı gaspı değil midir? * Müdür, müdür yardımcısına, öğretmene veya memura (görevini yaptığı halde) görevini tam yapmadığını kastederek öğrenci ve diğer personel içinde bağırabilir mi? Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımız için ne yapmamızı tavsiye edersiniz. Teşekkürler... 19.02.2012

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 69.maddesine göre; öğretmenlerin, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve yerel kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunması, görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden bir yazı ile duyurulması ve toplantıların dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılması gerekmektedir. Çalışma günlerinde ders saatleri dışında yapılan toplantı Yönetmeliğin hükmüne uygundur.

Ayrıca, okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velileri, Okul Aile Birliğinin üyesidirler.

Eğitim öğretim ve yönetim faaliyetleri demokratik eğitim-öğretim ortamında yönetici, öğretmen ve öğrenci velilerinin iş birliğinde yürütülür, düzene konulur. Davranışlarda ölçülülük, sevgi, saygı, hoşgörü esastır. Aykırı davranışlar nedeniyle incinenlerin şikâyet etme hakları vardır.