Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı LinklerEmine Polat Tam gün ve yarım gün eğitim yapan bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu) görev yapan ücretli öğretmen tam gün çalışabilir mi? Günlük 8 saat ücret yazılabilir mi? 14.12.2011

             Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Temel Çalışma Kuralları” başlıklı 8/a Maddesinde;

            “Bu kurumlarda binanın fizikî durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre şartları, velilerin istekleri ve çocuk sayısı göz önünde bulundurularak;

            Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her iki eğitim şekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilir.”

          Hususları yer almaktadır.

             Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ‘ın, Ders ücreti karşılığında görevlendirme başlıklı 9/b-2 Maddesinde

            İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

            Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.”

           Hususları yer almaktadır.

           Buna göre; anaokulunun tam gün eğitim yapılan bir sınıfında görevlendirilen usta öğreticisine haftada 40 (8-8-8-8-8)saat ek ders ücreti verilebileceği,

            Anlaşılmaktadır.