Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı Linklersezen korkmaz kayseride müdür yetkili öğretmen olarak görev yapıyorum sorum şu: okuluma bir ücretli öğretmen gönderildi kendisi emekli öğretmen ilçe milli eğitim müdürü 1ve 2. sınıfları sen alacaksın 3 ve 4 ler ücretliye diyor bu durumda ne yapabilirim bu sorun benim görev alanımda sayılmıyor mu birleştirilmiş sınıflarda sınıf dağılımını müdür yetkili öğretmen belirlemez mi? 01.11.2012 01.11.2012

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde:

 

Personelin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Okul Müdürünün Görev,Yetki ve Sorumluluğu

Madde 60 —(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) İlköğretim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

Müdür Yetkili Öğretmen

MADDE 63–(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

Şeklinde ifade edilmektedir.

Bu duruma göre; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 63.maddesinde müdür yetkili öğretmenin müdürün görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olduğunun ifade edildiği, okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu içerisinde ise; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkili olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda; okuldaki  sınıf paylaşımı,  müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenen müdür yetkili öğretmenin görev alanındadır.