Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı LinklerH.ALBAYRAK Sayın Denetmenim bizlere çok yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. İki sorum olacak.1) 23 Mayıs iş bırakma eylemine katılanların ek dersi kesilir mi? 2)Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ile ilgili okula devamları sağlanan öğrencilerin 20 günden fazla olan devamsızlıkları silinir mi? 23.05.2012

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın Görevin fiilen yapılması başlıklı 25 inci maddesinde;

“(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.”

Hususlarına yer verilmiştir.

            Buna göre; iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerimize ek ders ücreti ödenmeyecektir.

İlköğretim Okulları İçin Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Uygulama Kılavuzu incelendiğinde;

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY)’in amacı; ilköğretime kayıtlı kız erkek tüm çocukların okula düzenli devamlarını sağlamak ve okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek için belirlenen devamsızlık tanımlarına uygun bir şekilde okul devamsızlığının erken tanınmasını, değerlendirilmesini, bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve bu çocukların takibini yapmak olarak açıklanmıştır. Devamsızlıkların silinmesi söz konusu değildir.